Nishio aikido krypties treniruotė su Renardu Gustainiu

Spalio 15 d. Kauno aikido klubo salėje Lietuvos aikido federacija (LAF) organizavo aikido treniruotę, skirta supažindinti mokinius su Nishio aikido kryptimi.
Treniruotę vedė buvęs Sensei Nishio mokinys, Kauno aikido ir iaido klubo vadovas (vienas pirmųjų Kauno aikido klubo mokinių) Renardas Gustainis.
Dalyvavo mūsų klubo ir LAF atstovai.