Kauno aikido klube svečiavosi Ralf Weichert (Vokietija)

Mūsų klube patirtimi dalinosi Ralf Weichert (Vokietija) ir klubo mokytojas Raimondas Šepetys. Svečias daugiau nei dvidešimt metų praktikuoja aikido (seka Nobuyuki Watanabe Shihan mokymu), taip pat praktikuoja iaido. Dalyvavo mūsų klubo mokytojo Raimondo Šepečio vedamose treniruotėse, kuriose klubo mokytojas mokė „griežtesnio“ savigynos stiliaus aikido kovos meno. Ralf Weichert klubo nariams vedė seminarą, kurio metu mokė kaip lengviau atsipalaiduoti, išlaikyti bei sustiprinti taisyklingą laikyseną, pasakojo, kodėl tai reikalinga kovos mene ir kasdieniniame gyvenime. Taip pat svečias vedė treniruotę, kurioje demonstravo bei mokė iaido, bei „švelnaus“ stiliaus sveikatingumo aikido.